Kadının Güçlenmesi Prensipleri

Kadınların iş yaşamında, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmeleri, yerine getirilmesi gereken temel bir zorunluluktur.  Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi arasında oluşturulan iş birliğinin temelinde yatan da bu zorunluluktur. Faaliyet mekanizmalarını kadınların ekonomik yaşamın her seviyesinde var olmalarını sağlamak üzere kurmuş olan şirketimiz ve aynı hedefleri kendine gaye edinen diğer özel sektör kuruluşları organizasyon yapılarını; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate alınması gereken önemli noktaları ortaya koyan, 7 temel maddeden oluşan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) uygun olarak düzenlerler.