RSPO

Palm yağı, dünyada birçok insan için temel gıda maddesi olan ve özellikle gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bitkisel bir yağdır ve oldukça verimli bir bitki olan yağ palmiyesinin meyvesinden ve meyvenin çekirdeğinden elde edilmektedir.

Dünya palm yağı üretiminin en büyük sorunu, yağ palmiyesinin sürdürülebilir olmayan yollarla yetiştirilmesi sonucunda ormanların tahrip edilmesi ve böylelikle vahşi hayatın zarar görmesi ve bu durumun iklim değişiklikleri gibi küresel sorunları arttırmasıdır.

Dünyada en yaygın olarak üretilen palm yağı ile ilgili bu olumsuz tabloya tepki olarak, sektör lideri firmalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülebilir palm ağacı ekim ve yönetimini sağlayabilmek için 2004 yılında Sürdürülebilir Palmiye Yağı Yuvarlak Masasını (RSPO) oluşturuldu.

Agritrade, ülkemizde palm yağı emtia ticareti sektöründe, Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSPO) sertifikası olan tek satıcıdır.