Turuncu Dernek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çağrısıyla tüm dünyaya ulaşan “Orange the World” hareketi, toplumun en dezavantajlı kesimini oluşturan kadınlar ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklere erişimine yol açmayı hedeflemektedir. Amaç tam olarak cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetin her türüne farkındalık oluşturmak ve engellenmesine yönelik çalışmaları artırmaktır. Agritrade ailesi olarak bizler ilk kez 2017 yılında bu hareketi İzmir’e uyarladık. İş dünyası, spor kulüpleri, STK’lar ve vakıfların da desteğiyle basında geniş yer tutan bu hareket sonucunda konuyla ilgili geniş kitlelerde farkındalık oluşturuldu. Bunun üzerine, 2018 yılında şirket çalışanlarımız ile birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmak üzere Turuncu Dernek’i kurduk.