Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Şirketimiz, 170 ülkeden 44 sektörü temsil eden ve 50 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlayan 9 binden fazla şirketin, toplamda ise 12 binin üzerinde kurumun katılımı ile çalışmalarına devam eden; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında, Birleşmiş Milletler (BM) evrensel ilkelerini temel alan 10 ilkeye dayalı dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olmaktan ve Sözleşme'nin öngördüğü ilkeler ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekten gurur duymaktadır.