BADV

Daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve aile içi şiddetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak üzere 2017 yılında dâhil olduğumuz İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence -BADV) projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek ve aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. 2013 yılında UNFPA'nın desteği ile hayata geçirilen proje ile iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.